Tuesday, 2 July 2013

Homework : Coordinate Geometry

Submission of Coordinate Geometry:

1 CARISSA LIEW EN HUI
2 DESIREE LEE RU YI
3 LEONG HOI MUN, JEMIMA                Y        Y
4 YAO PEIMING                                               Y
5 ZHONG XINTONG
6 CHEN ZIXIN
7 CHIN WAI KIT
8 FARRELL NAH JUN HAO
9 GAN WAN CHENG ISAAC                   Y        Y
10 LEE KAI EN
11 LIM YONG XIANG JUSTIN
12 MASON SIM                                       Y        Y
13 MIKOWICZ KAELAN THADDEUS
14 NG YUE HAO, SHAUN
15 OWEN ONG CHAU SIONG
16 POON JIA QI
17 RYAN TAN ZHENG NING                            Y
18 SEBASTIAN DENZEL SUPRIYADI
19 TEH HOWE WEE
20 WEE CHANG HAN                              Y       Y

No comments:

Post a Comment